position suomeksi   aitio, asema, ihmetys, jakso, kannanotto, kanta, kestää, koju, koppi, kummissaan, lava, metsikkö, nousta, olla voimassa, paikka, päteä, pyrkiä, seisoa, seisominen, seisonta, seistä, siemenpuu, sietää, suunnata, teline, tiski, todistajanaitio, tuki, tuomaroida, tuomita, vastustaa, ymmällään, [[asettaa]] [[pystyyn]], [[nousta]] [[ylös]], [[olla]] [[ehdokkaana]], [[olla]] [[mahdollisuus]], [[olla]] [[vaarassa]], [[olla]] [[vastaan]], [[toimia]] [[tuomarina]], sijainti, sijoittaminen, arvo, asemoida, asento, mielipide, sijoittaa, työpaikka, asia, aukio, kämppä, laittaa, laulaa oikein, paikantaa, paikkakunta, panna, sijoittua, sjoittua, talot p, tehtävä, asenne, asennoituminen, näkökanta

Esimerkkilauseet

: Chief of Staff is the second-highest position in the army.

: My position on this issue is unchanged.

: Stand in this position, with your arms at your side.

: Stop running all over the field and play your position!

: Strong earnings have bolstered the companys financial position.

*: While other small nations with large banking sectors, such as Iceland and Ireland, have been undone by their reckless lending practices, the debt-free Channel Islands have always positioned themselves as dependable repositories of riches.

suositut haut
detonera démon guetter ackumulation Softball