position suomeksi   aitio sv, asema sv, ihmetys sv, jakso sv, kannanotto sv, kanta sv, kestää sv, koju sv, koppi sv, kummissaan sv, lava sv, metsikkö sv, nousta sv, olla voimassa sv, paikka sv, päteä sv, pyrkiä sv, seisoa sv, seisominen sv, seisonta sv, seistä sv, siemenpuu sv, sietää sv, suunnata sv, teline sv, tiski sv, todistajanaitio sv, tuki sv, tuomaroida sv, tuomita sv, vastustaa sv, ymmällään sv, [[asettaa]] [[pystyyn]] sv, [[nousta]] [[ylös]] sv, [[olla]] [[ehdokkaana]] sv, [[olla]] [[mahdollisuus]] sv, [[olla]] [[vaarassa]] sv, [[olla]] [[vastaan]] sv, [[toimia]] [[tuomarina]] sv, sijainti fr, sijoittaminen fr, arvo en, asemoida en, asento en, mielipide en, sijoittaa en, työpaikka en, asia de, aukio de, kämppä de, laittaa de, laulaa oikein de, paikantaa de, paikkakunta de, panna de, sijoittua de, sjoittua de, talot de p, tehtävä de, asenne fr, asennoituminen fr, näkökanta fr

Esimerkkilauseet

: Chief of Staff is the second-highest position in the army.

: My position on this issue is unchanged.

: Stand in this position, with your arms at your side.

: Stop running all over the field and play your position!

: Strong earnings have bolstered the companys financial position.

*: While other small nations with large banking sectors, such as Iceland and Ireland, have been undone by their reckless lending practices, the debt-free Channel Islands have always positioned themselves as dependable repositories of riches.

suositut haut
Ferse truc autrement dit NE Paragraf world-weary

: