léger suomeksi   kevyt fr, vähäinen fr, huoleton fr, ikkuna fr, ikkuna-aukko fr, johtohahmo fr, keventää fr, kevyesti fr, kevyt- fr, kevytmielinen fr, kevytrakenteinen fr, laskeutua fr, merkkihenkilö fr, näkökulma fr, päätyä fr, päivänvalo fr, pinnallinen fr, pudota fr, purkaa fr, sananpituus fr, sekaisin fr, syttyä fr, sytyttää fr, törmätä fr, tuli fr, vaalea fr, valaista fr, valaistus fr, valkoinen fr, valoisa fr, valot fr p, [[löytää]] [[sattumalta]] fr

Esimerkkilauseet

: rfquotek|Francis Bacon

: leger ambassador

*: Sir Edward Carne, the queens leger at Rome

suositut haut
lui tidsordning sättigen déca- préconiser abate

: